Kalastuksen historiaa

colors: Orange Color

Turun yliopiston Porin yksikön kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma on käynnistänyt kurssin jossa perehdytetään opiskelijoita Selkämeren rannikon kulttuuriperintöön. Yhteistyökumppaneina toimivat Metsähallitus, Satakunnan Museo ja saaristolaiset.

logot